บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

รูปถ่ายบุคลากรปี58_5791
นายคมสัน ชัยรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปถ่ายบุคลากรปี58_8790
นายบุญฤทธิ์  ชาเตียม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

รูปถ่ายบุคลากรปี58_2799
นายสิทธิชัย ศศิทัตต์

รูปถ่ายบุคลากรปี58_3204
นางปริยากร คำส่าง

11989326_402967046572308_239826835_o
นายกฤษนัส วังสาร

รูปถ่ายบุคลากรปี58_457
นายสัจจะ รุณวุฒิ

รูปถ่ายบุคลากรปี58_1994
นางสาวบุญญารัตน์  ข่มอาวุธ

12207912_942257412510069_441271293_n
นางสาวรัชนก  พุทธบัวถา

 line